Hai Giám mục Việt Nam dự Đại hội thứ 19 của Bộ Truyền giáo

Hai Giám mục Việt Nam dự Đại hội thứ 19 của Bộ Truyền giáo Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM.TGP Hà Nội và Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM.TGP.TPHCM đã tham dự Đại hội Bộ Truyền giáo lần thứ 19 diễn ra từ ngày 30.11 – 3.12.2015 tại Roma, với tư cách là thành viên của Bộ.