bữa cơm
Đừng hủy hoại bữa ăn gia đình chúng ta!

Đừng hủy hoại bữa ăn gia đình chúng ta!

Cách nay không lâu, trong buổi tiếp kiến chung ngày 11.11.2015 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã giảng về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình quanh bàn ăn.

Bữa cơm thiên đường

Bữa cơm thiên đường Sau phần thánh hóa đầu giờ, hội trường Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nóng lên bởi tiết mục kịch mở màn của nhóm Hướng Dương.

Tinh thần Martinô nơi một vị mục tử

Tinh thần Martinô nơi một vị mục tử Với cha Hiêrônimô Vũ Văn Tác, chánh xứ Mỹ Thạnh (giáo phận Long Xuyên), kim chỉ nam trong cuộc đời mục tử là đi với người nghèo.