Bữa cơm thiên đường

Bữa cơm thiên đường Sau phần thánh hóa đầu giờ, hội trường Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nóng lên bởi tiết mục kịch mở màn của nhóm Hướng Dương.

Tinh thần Martinô nơi một vị mục tử

Tinh thần Martinô nơi một vị mục tử Với cha Hiêrônimô Vũ Văn Tác, chánh xứ Mỹ Thạnh (giáo phận Long Xuyên), kim chỉ nam trong cuộc đời mục tử là đi với người nghèo.