Ca viên Ngôi Sao
Lễ Ba Vua đầy ý nghĩa của thiếu nhi Ðức và Áo

Lễ Ba Vua đầy ý nghĩa của thiếu nhi Ðức và Áo

Ngày 29.12.2017, hơn 2.600 thiếu niên và thiếu nhi Công giáo Đức đã tham dự lễ khai mạc chiến dịch lễ Ba Vua lần thứ 60 có chủ đề “Mang phúc lành, làm phúc lành, cùng nhau chống nạn lao động trẻ em tại Ấn Độ và trên thế giới”.