cái chết
Ở biên giới sự chết tôi đang thấy gì ?

Ở biên giới sự chết tôi đang thấy gì ?

Chết là một biến cố tất nhiên phải tới. Biến cố tất nhiên đó đang rất gần tôi. Tuổi tác và bệnh tật báo tin đó cho tôi. Mỗi ngày tôi lại cảm thấy rõ hơn biên giới sự chết.

TÍNH SỔ TRƯỚC KHI CHẾT

TÍNH SỔ TRƯỚC KHI CHẾT Qua những cái chết, Chúa đang gọi tôi. Chúa gọi tôi hãy nghĩ đến cái chết của chính mình. Cái chết của tôi là kết thúc một chuyến đi lo công việc cho Chúa.

Công việc, mà Chúa trao cho tôi phải lo trong suốt chuyến đi cuộc đời, đã được ghi trong lòng tôi, khi tôi chịu phép Rửa Tội, Thêm Sức, cũng như khi tôi được thụ phong linh mục và giám mục.