Cầu may ?

Cầu may ? Như trong ngày “vía Thần tài”- 10 tháng Giêng vừa rồi, dân tình một phen đổ xô xếp hàng ở các hiệu vàng, chờ mua cho được nửa chỉ, 1 chỉ, hay vài chỉ, thậm chí cả 1 lượng vàng mang về bỏ két