cây nhang
Mẹ và con cùng đi lấy chồng

Mẹ và con cùng đi lấy chồng

Nhìn lại cuộc đời Em, từ lúc mở mắt chào đời cho tới khi nhắm mắt lìa đời, tôi không cầm được nước mắt. Tôi chẳng biết nói gì với Em bây giờ. Tôi hiểu Em. Tôi thông cảm với cuộc đời đắng cay và cái chết tức tưởi của Em. Xin Chúa cho Em được ơn cứu độ.