Tin mới

Khoa học chứng thực câu chuyện  về thánh Phanxicô
Khoa học chứng thực câu chuyện về thánh Phanxicô
Câu chuyện từ 700 năm qua về thánh Phanxicô thành Assisi đang được giới khoa học chứng minh là có thật sau khi nghiên cứu chiếc túi cổ có liên quan đến huyền thoại này.

Những đầu bếp vì hòa bình ở Giêrusalem
Những đầu bếp vì hòa bình ở Giêrusalem
“Những đầu bếp vì hòa bình” , viết tắt C4P, có một mục tiêu duy nhất: kết nối những người có tôn giáo khác biệt, dù họ theo đạo Do Thái, Hồi giáo hay Công giáo.

Người thầy lặng lẽ kết mật cho đời
Người thầy lặng lẽ kết mật cho đời
Ở ngưỡng lục tuần, thầy giáo Phêrô Nguyễn Việt Hồng (Giáo xứ Thánh Phaolô, Giáo hạt Tân Sơn Nhì) tự nhận mình vẫn còn “máu”, vẫn mê việc Nhà Chúa.
Những người thầy đồng hành với ơn gọi
Những người thầy đồng hành với ơn gọi
Đối với các linh mục - tu sĩ đảm nhận công việc chăm lo ơn gọi, thời gian gắn bó với học trò để lại không ít kỷ niệm, và xen lẫn là nỗi ưu tư. Câu chuyện về sự đồng hành của mỗi người thầy mang những sắc màu...
Lo sợ trước nỗi đau buồn của chúa Giêsu
Lo sợ trước nỗi đau buồn của chúa Giêsu
“Ðã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” (Mt 23, 37).

Ðền Thánh Tử đạo Hải Dương sắp khai móng
Ðền Thánh Tử đạo Hải Dương sắp khai móng
Sáng 6.11.2017, giáo phận Hải Phòng đã khởi công xây dựng Đền Thánh Hải Dương sau 50 năm bị chiến tranh phá hủy.

Khoa học chứng thực câu chuyện  về thánh Phanxicô
Khoa học chứng thực câu chuyện về thánh Phanxicô
Câu chuyện từ 700 năm qua về thánh Phanxicô thành Assisi đang được giới khoa học chứng minh là có thật sau khi nghiên cứu chiếc túi cổ có liên...
Những đầu bếp vì hòa bình ở Giêrusalem
Những đầu bếp vì hòa bình ở Giêrusalem
“Những đầu bếp vì hòa bình” , viết tắt C4P, có một mục tiêu duy nhất: kết nối những người có tôn giáo khác biệt, dù họ theo đạo Do...
Người thầy lặng lẽ kết mật cho đời
Người thầy lặng lẽ kết mật cho đời
Ở ngưỡng lục tuần, thầy giáo Phêrô Nguyễn Việt Hồng (Giáo xứ Thánh Phaolô, Giáo hạt Tân Sơn Nhì) tự nhận mình vẫn còn “máu”, vẫn mê việc Nhà Chúa.
Những người thầy đồng hành với ơn gọi
Những người thầy đồng hành với ơn gọi
Đối với các linh mục - tu sĩ đảm nhận công việc chăm lo ơn gọi, thời gian gắn bó với học trò để lại không ít kỷ niệm, và...
Lo sợ trước nỗi đau buồn của chúa Giêsu
Lo sợ trước nỗi đau buồn của chúa Giêsu
“Ðã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” (Mt 23, 37).

Ðền Thánh Tử đạo Hải Dương sắp khai móng
Ðền Thánh Tử đạo Hải Dương sắp khai móng
Sáng 6.11.2017, giáo phận Hải Phòng đã khởi công xây dựng Đền Thánh Hải Dương sau 50 năm bị chiến tranh phá hủy.