Tin mới

Giuđa kẻ phản bội
Giuđa kẻ phản bội
Từng là một trong những tông đồ được Chúa tin tưởng nhất, Giuđa trở thành biểu trưng của lòng phản bội và tính hèn nhát. Việc phân tích các chi tiết trong Kinh Thánh và thu thập những sử liệu, tranh vẽ đã cung cấp thêm thông tin về nhân...
Giấc mơ khám phá vũ trụ của vị linh mục dòng Tên
Giấc mơ khám phá vũ trụ của vị linh mục dòng Tên
Ðối với linh mục Richard D’Souza, chuyên gia của Ðài Thiên văn Vatican, những quầng sáng kỳ diệu diễn ra trong quá trình va chạm và sáp nhập các thiên hà có thể mang đến manh mối về lịch sử hàng tỷ năm của nó, và giúp con người hiểu...
Loan truyền hồng ân cứu độ
Loan truyền hồng ân cứu độ
Dòng Chúa Cứu Ðộ (SDS) - một hội dòng quốc tế, gần 140 năm qua hiện diện tại các vùng miền, nhất là nơi đời sống khó nghèo giúp nhiều người nhận biết ánh sáng Tin Mừng.
Giuđa kẻ phản bội
Giuđa kẻ phản bội
Từng là một trong những tông đồ được Chúa tin tưởng nhất, Giuđa trở thành biểu trưng của lòng phản bội và tính hèn nhát. Việc phân tích các chi...
Giấc mơ khám phá vũ trụ của vị linh mục dòng Tên
Giấc mơ khám phá vũ trụ của vị linh mục dòng Tên
Ðối với linh mục Richard D’Souza, chuyên gia của Ðài Thiên văn Vatican, những quầng sáng kỳ diệu diễn ra trong quá trình va chạm và sáp nhập các thiên...
Loan truyền hồng ân cứu độ
Loan truyền hồng ân cứu độ
Dòng Chúa Cứu Ðộ (SDS) - một hội dòng quốc tế, gần 140 năm qua hiện diện tại các vùng miền, nhất là nơi đời sống khó nghèo giúp nhiều...