cha xứ
Xứ đạo dậy men

Xứ đạo dậy men

Với 18 hội đoàn hoạt động năng nổ, giáo xứ Kẻ Sặt (Biên Hòa, Đồng Nai, GP Xuân Lộc) là mẫu hình của một họ đạo sống động, hiện diện hơn 60 năm giữa lòng Giáo hội.

Tân Giáo xứ Trảng Táo

Tân Giáo xứ Trảng Táo Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Trảng Táo (GP Xuân Lộc) vừa hân hoan đón chào linh mục chánh xứ tiên khởi Giuse Phạm Thanh Quang vào sáng Chúa nhật 21.8.2016.

Tôi mãi nợ cha lời tri ân

Tôi mãi nợ cha lời tri ân Trong thời gian thụ giáo, ban ngày, thỉnh thoảng tôi đến gặp cha sở để được cha khuyên nhủ, chỉ dạy thêm. Những lúc đó, cha con tâm sự nhiều vấn đề trong cuộc sống đạo và đời. Cha khuyên tôi: “Cho dù có đi đâu, làm gì con cũng phải giữ và tuyên xưng đức tin của mình”.

Đạo tại tâm

Đạo tại tâm Đạo tại tâm nhưng cái tâm mới chỉ là cái cốt yếu, chứ chưa phải là tất cả. Tâm là cái ruột, nhưng ruột phải được bảo trì bởi cái vỏ. Cái vỏ rồi sẽ vứt đi, nhưng vứt vỏ sớm quá thì ruột tiêu ma.