Chỗ dựa

Chỗ dựa Những ngày cha tôi lâm bệnh phải nhập viện, anh em chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc cha. Có hôm mệt quá, tôi ngủ gục bên giường bệnh của cha lúc nào không hay.

  • 1
  • 2