chánh tòa
Giáo chủ Hồi giáo ca ngợi Đức Phanxicô

Giáo chủ Hồi giáo ca ngợi Đức Phanxicô

Giáo chủ Hồi giáo Iran Naser Makarem Shirazi thành Qom đã ca ngợi các lời tuyên bố của Đức Phanxicô khi từ chối đồng hóa Hồi giáo với khủng bố, trong cuộc phỏng vấn ngày 31.7 dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Krakow về Rome.

Giáo phận Xuân Lộc có Giám mục Chánh tòa thứ năm

Giáo phận Xuân Lộc có Giám mục Chánh tòa thứ năm Kế nhiệm Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phó giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Giuse là Giám mục Chánh tòa thứ năm của giáo phận Xuân Lộc từ khi giáo phận này được thành lập vào năm 1965.