Giáo phận Xuân Lộc có Giám mục Chánh tòa thứ năm

Giáo phận Xuân Lộc có Giám mục Chánh tòa thứ năm Kế nhiệm Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phó giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Giuse là Giám mục Chánh tòa thứ năm của giáo phận Xuân Lộc từ khi giáo phận này được thành lập vào năm 1965.