chính quyền
Không gian công cộng...

Không gian công cộng...

“…Nhiều chuyên gia cho rằng thời gian qua, các nhà đầu tư đã đánh cắp không gian cộng cộng ven biển của người dân mà không nộp một đồng thuế nào hết. Do đó, chúng ta phải có biện pháp tạo ra không gian công cộng cho người dân địa phương, phải làm quyết liệt…”.

Thỉnh nguyện hòa bình của trẻ em Syria

Thỉnh nguyện hòa bình của trẻ em Syria Tại Bỉ, 3 vị Thượng phụ ở Trung Đông đã trao thỉnh nguyện thư hòa bình cho Ủy viên EU về tự do tôn giáo Jan Figel vào ngày 11.10.2016.

Giáo hội Brazil liên đới với nạn nhân ở Mariana

Giáo hội Brazil liên đới với nạn nhân ở Mariana Hội đồng Giám mục Brazil kêu gọi chính quyền ban hành luật nghiêm ngặt hơn về các hoạt động khai thác quặng mỏ.

Philadelphia: Trưng bày về tự do tôn giáo ở Mỹ (P2)

Philadelphia: Trưng bày về tự do tôn giáo ở Mỹ (P2) Nhân dịp mừng đón Đức Giáo hoàng Phanxicô đến thành phố Philadelphia, trong số các văn bản pháp lý lịch sử được trưng bày tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia có Tuyên ngôn Nhân quyền của bang Virginia (Virginia Declaration of Rights)