Chiêm ngắm mục tử nhân hiền

Chiêm ngắm mục tử nhân hiền Mừng lễ Chúa Chiên Lành ngay trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa càng giúp ta khám phá sâu sắc hơn về tình yêu tuyệt đối mà Thiên Chúa đang dành cho chúng ta, qua chính Chúa Giêsu Kitô,

Mẫu gương Mục tử

Mẫu gương Mục tử Trên khắp thế giới và ở mọi thời luôn luôn có những mục tử cố gắng để bám sát tâm tình, cách sống và phương thức hoạt động theo gương Chúa Giêsu Mục tử mẫu...