Cộng đoàn Taizé, vòng tay lớn của Kitô hữu

Cộng đoàn Taizé, vòng tay lớn của Kitô hữu Ngày 16.8.2015, Tu viện Đại kết Taizé đã kỷ niệm 75 năm thành lập, 100 năm sinh nhật của vị sáng lập là thầy Roger Schutz và 10 năm ngày thầy qua đời.