chịu đóng đinh
Làm chứng cho Chúa bằng trái tim theo gương Chúa

Làm chứng cho Chúa bằng trái tim theo gương Chúa

Được sống cạnh một số người thực sự mến thánh giá Chúa, tôi thấy sức mạnh của tình yêu Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta không phải là ở sự Chúa nâng cao mình lên, nhưng là ở sự Chúa hạ mình xuống, như tự chôn vùi mình.