Nhẫn và nhục

Nhẫn và nhục Tục ngữ có câu: “Một sự nhịn chín sự lành”, theo quan niệm truyền thống dường như thường dùng để khuyên phụ nữ hơn. Ca dao cũng dạy: “Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi bớt lửa không đời nào khê”.

Suy nghĩ về sự thinh lặng của thánh Giu-se

Suy nghĩ về sự thinh lặng của thánh Giu-se Bởi vì không phải thinh lặng nào cũng tốt cả. Có nhiều thứ thinh lặng tiêu cực. Như thinh lặng vì kiêu căng. Thinh lặng vì lập dị. Thinh lặng vì dốt nát. Thinh lặng vì sợ sệt. Thinh lặng vì bất cần. Thinh lặng vì dửng dưng. Thinh lặng vì hờn giận. Thinh lặng vì ích kỷ...