Chúa Giêsu phục sinh
Gặp gỡ chúa giêsu phục sinh

Gặp gỡ chúa giêsu phục sinh

Chúa Phục Sinh hiện diện trong tôi. Tôi chia sẻ với Người đủ mọi chuyện của đời tôi. Người đồng hành với tôi trên mọi chặng đường. Tôi nhớ lại cảnh Chúa Phục Sinh đã cùng đi với hai môn đệ trên đường Emmau. Chúa Phục Sinh đã tỏ ra rất gần gũi với các ngài (x. Lc 24,13-33).

Thần Khí của Đức Kitô Phục sinh

Thần Khí của Đức Kitô Phục sinh Thần Khí của Đức Kitô Phục sinh được trao ban cho Giáo hội trong ngày lễ Ngũ Tuần, đồng thời chính Thần Khí ấy cũng được ban cho các tông đồ để các ngài hiểu được mầu nhiệm của Đức Kitô

Gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh

Gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh Sự gần gũi Chúa dành cho tôi giúp tôi cảm nhận được “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8). Tình yêu ấy ở nơi Chúa Phục Sinh. Tình yêu ấy được tôi cảm nghiệm sâu sắc. Bởi vì tình yêu ấy rất gần gũi, đến nỗi, một cách nào đó, tôi có thể nói như thánh Gioan tông đồ : “Chúng tôi đã nghe, chúng tôi đã thấy tận mắt, chúng tôi đã chiêm ngưỡng, chúng tôi đã chạm đến” (1 Ga 1,1).

Chúa Giêsu phục sinh với những thành tích và những thương tích

Chúa Giêsu phục sinh với những thành tích và những thương tích Các môn đệ Chúa, khi thấy Người hiện ra, đã tin nhận Thầy mình chính là Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu độ, Đấng Cứu chuộc. Người đến để cứu. Sự ác nguy hiểm nhất mà Người muốn cứu con người ra khỏi, chính là tội lỗi.