chúa giêsu vào thành
Mâu thuẫn

Mâu thuẫn

Hai ngàn năm trước, khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem trên lưng một con lừa, ngoài những lời tung hô, chúc tụng; ngoài những cành lá vẫy mừng và vui ca…, vẫn có những cái lắc đầu thất vọng, những sự ngạc nhiên đến tủi hờn.