Tin mới

Hãy tập làm giàu trước mặt Thiên Chúa
Hãy tập làm giàu trước mặt Thiên Chúa
Có lần trên đường từ ngã tư An Sương về trung tâm thành phố, tình cờ tôi nhìn thấy tấm bảng quảng cáo của một nhà hàng viết “1980: ăn; 1990: ăn no; 2000: ăn ngon; 2005: ăn vì sức khỏe”.
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C
Từ câu chuyện chia gia sản giữa hai anh em, Thầy Giêsu đã lên tiếng với cả đám đông. Thầy đã không bảo người anh hay người em đúng, nhưng Thầy lại nhắc nhở mọi người hãy coi chừng, “hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam” (Lc 12,15).
Chúa nhật 18 thường niên năm C
Chúa nhật 18 thường niên năm C
Chúa nhật 18 thường niên năm C
Hãy tập làm giàu trước mặt Thiên Chúa
Hãy tập làm giàu trước mặt Thiên Chúa
Có lần trên đường từ ngã tư An Sương về trung tâm thành phố, tình cờ tôi nhìn thấy tấm bảng quảng cáo của một nhà hàng viết “1980: ăn;...
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C
Từ câu chuyện chia gia sản giữa hai anh em, Thầy Giêsu đã lên tiếng với cả đám đông. Thầy đã không bảo người anh hay người em đúng, nhưng...
Chúa nhật 18 thường niên năm C
Chúa nhật 18 thường niên năm C
Chúa nhật 18 thường niên năm C