Chúa nhật 20 thường niên năm C
Phải chi lửa ấy đã bùng lên

Phải chi lửa ấy đã bùng lên

Nhiệt độ của trái đất có chiều hướng nóng dần lên. Đó là một điều đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn lại là sự lạnh lùng giữa người với người.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM C Hôm nay, chúng ta làm gì để thực hiện ước mơ của Đức Giêsu? Chúng ta làm gì để lửa Đức Giêsu đã ném trên mặt đất được bùng lên khắp nơi?

Lửa của tình yêu

Lửa của tình yêu Lửa tình yêu là ngọn lửa của trái tim đầy yêu thương của Chúa Giêsu. Ngọn lửa bốc cháy trong bụi gai xưa trên núi Horép, chính là Thiên Chúa hiện ra với Môsê và kêu gọi ông đi chu toàn sứ vụ. Các bài đọc và đặc biệt đoạn Tin Mừng của thánh Luca 12, 49-53 nói lên sứ mạng của Chúa Giêsu và của mỗi người chúng ta.

Thập giá và niềm vui

Thập giá và niềm vui Theo tâm lý thông thường, ai trong chúng ta cũng thích nghe những lời ngọt ngào êm tai và đem lại niềm vui. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay lại gồm những ngôn từ gây hoang mang và xem ra khó chấp nhận: “Anh em tưởng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem chia rẽ”.

Chúa nhật 20 thường niên năm C

Chúa nhật 20 thường niên năm C