chúa nhật 25 thường niên năm B
Con đường theo Chúa

Con đường theo Chúa

Trên đường đi Emmau, hai môn đệ bàn về cuộc khổ nạn của Chúa, còn ngược lại trên đường đến Caphácnaum, các tông đồ tranh luận về công danh, chia chác ghế ngồi trong Nước Chúa.