Sức ghì của tiền bạc

Sức ghì của tiền bạc Nói nhỏ với nhau, ai mà chẳng cần tiền và thích tiền. Bởi tiền bạc cũng là hồng ân Chúa ban. Không có tiền thì Giáo hội lấy gì mà đi truyền giáo, giúp đỡ người nghèo, góp phần vào những hoạt động bác ái xã hội …?

Thiên Chúa tốt lành

Thiên Chúa tốt lành Chỉ có một mình Thiên Chúa tốt lành: “Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa” (Mc 10,18 // Mt 19,17 // Lc 18,19).

Chúa nhật 28 thường niên năm B

Chúa nhật 28 thường niên năm B