Hãy vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm

Hãy vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm Bị điệu ra giữa Thượng Hội Ðồng, bị chất vấn rằng vì sao không chấp hành lệnh nghiêm cấm không được giảng dạy nhân danh Giêsu nữa, Phêrô và các Tông đồ đã khẳng khái trả lời: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm” (Cv 5,32). Câu trả lời thật tuyệt vời. Hầu như tất cả những ai đã tin vào Thiên Chúa đều phải “tâm phục, khẩu phục” trước câu nói này.

Nhận ra Người lúc bẻ bánh

Nhận ra Người lúc bẻ bánh Trong cuộc sống, để nhận ra được Chúa hiện diện, không thể nào bỏ qua những cuộc gặp gỡ Chúa trong Thánh lễ và Thánh Thể. Các Tông đồ nhận ra Chúa Phục Sinh qua các lần bẻ bánh là một minh chứng.

Chúa nhật 3 Phục sinh năm C

Chúa nhật 3 Phục sinh năm C