Sống yêu thương là cách truyền đạo hữu hiệu nhất

Sống yêu thương là cách ruyền đạo hữu hiệu nhất Sau khi đón nhận Tin Mừng Phục Sinh, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã sống đạo như thế nào ? Sách Công vụ Tông đồ mô tả rằng: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Ðồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng…

Điều răn mới

Điều răn mới Con người chúng ta ở trần gian này thường đối xử với nhau theo nhiều mức độ khác nhau. Có những người sống với nhau thật tử tế, thật lịch sự, nhưng có những người lại đối xử với nhau không tốt đẹp lắm.

Chúa nhật 5 Phục sinh năm C

Chúa nhật 5 Phục sinh năm C