Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A
Thiên Chúa yêu thế gian

Thiên Chúa yêu thế gian

Nói đến Chúa Ba Ngôi là nói đến đời sống nội tại của chính Thiên Chúa. Thật vậy, khi cử hành các mầu nhiệm khác như Giáng Sinh, Phục Sinh, là chúng ta tôn vinh những điều Chúa đã làm vì yêu thương con người; còn khi cử hành lễ Chúa Ba Ngôi, là tìm hiểu và suy tư xem Chúa là ai và bản chất của Ngài như thế nào.