Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM A

HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM A

Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống. Gioan 20,21-23 cho thấy Chúa Thánh Thần là hơi thở đầy sự sống thần linh của Chúa Giêsu khi được Chúa Cha tôn vinh (Ga 7,39).