Chúa Trời
Làm Vua hay ngồi ghế ?

Làm Vua hay ngồi ghế ?

Ngài là Vua của con người không phải chỉ có thế. Ngài làm Vua còn vì Ngài luôn quan tâm đến con người, trong từng phút từng giây, trong từng bước chân, từng hơi thở của con người.

Đức Chúa

Đức Chúa Đức Chúa là từ chỉ Thiên Chúa mỗi khi Ngài được gọi là YHWH (trước đây thường phiên âm là Giavê hay Giuêhôva). Đây là tên cực trọng nên người Do Thái không phát âm, mỗi khi thấy từ đó, họ đọc trại là “Adonai’, nghĩa là “Chúa tôi”.