chuộc tội
Tâm sự về Noel

Tâm sự về Noel

Tôi tin Noel là kỷ niệm việc Thiên Chúa giáng sinh làm người, để cứu nhân loại. Nhưng Noel năm nay đã là Noel thứ 2016 . Thế mà xem như nhân loại hôm nay vẫn tội lỗi, vẫn bất ổn. Chính bản thân tôi cũng vẫn yếu đuối với biết bao sai phạm.

Hiến tế chính mình

Hiến tế chính mình Hy sinh mạng sống mình là tình yêu vô cùng cao cả, có sức mạnh thiêng liêng vô giá, rất đẹp lòng Chúa. “Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình” (Ga 10,17).

Hiến tế mình làm của lễ đền tội

Hiến tế mình làm của lễ đền tội ự Chúa Giêsu tự ý hy sinh mạng sống mình đã được thực hiện trong cuộc thương khó của Người. Cuộc thương khó ấy nhắm mục đích chứng tỏ tình yêu Chúa đối với con người. Thánh Phaolô viết: “Theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta... Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,6-8).