Chuông nhà thờ

Chuông nhà thờ Tôi đi nhiều, và ở đâu cũng bắt gặp tiếng chuông nhà thờ trong veo thánh thót rung ngân trong trời đất.