chương trình mục vụ Tuần thánh
Tu sĩ Don Bosco phục vụ giới trẻ Syria

Tu sĩ Don Bosco phục vụ giới trẻ Syria

Hiện nay có 4 tu sĩ của dòng Don Bosco đang hoạt động tại Trung tâm Giới trẻ ở thủ đô Damascuas của Syria và 3 tu sĩ đảm trách Trung tâm Giới trẻ ở khu vực phía tây thành Aleppo.

Dự báo tôn giáo

Dự báo tôn giáo Dịp đầu năm, người ta hay đưa ra các thứ dự báo. Dự báo về chính trị, về kinh tế, về giáo dục, về các thứ chủ nghĩa, về các loại phong trào, về các lựa chọn tôn giáo. Ở đây, tôi xin giới hạn trong nội bộ Giáo hội Công giáo Việt Nam.