Tiếng nói của sự thinh lặng

Tiếng nói của sự thing lặng Sự gì phải đến sẽ đến. Sự thinh lặng là điều tất nhiên phải đến với bất cứ ai. Tôi đón chờ nó. Thánh ý Chúa muốn vậy. Tôi đón chờ bằng tâm tình tạ ơn. Tôi tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho tôi. Một trong những ơn tôi phải tạ ơn đặc biệt, đó là ơn sống đức tin.

Cô đơn và tĩnh mạc

Cô đơn và tĩnh mạc Người đi vào vườn Cây Dầu là nơi vắng vẻ. Khi cầu nguyện, thì chỉ đi với ba môn đệ. Nhưng rồi Người cũng không cùng với ba môn đệ cầu nguyện chung. Người cầu nguyện một mình ở một chỗ tĩnh mạc, xa ba môn đệ.

Hôn nhân là cục thịt

Hôn nhân là cục thịt Là người cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo của Ngài, thì Em phải có trách nhiệm chu toàn công trình ấy. Em sẽ có con, đứa con ấy phải được nuôi nấng và giáo dục tới mức hoàn hảo, nghĩa là con Em phải thông minh, khoẻ mạnh và đạo đức.