cộng tác
Làm một nhà truyền giáo. Tại sao không là con ?

Làm một nhà truyền giáo. Tại sao không là con?

Đây là câu hỏi của ĐTC Lêô XIII, đặt ra với một thiếu nữ khi cô xin ngài cho thêm các nhà truyền giáo, được Đức Phanxicô nhắc lại tại Philadelphia trong Đại hội thế giới về Gia đình lần 8. Câu hỏi này cũng đã ĐÁNH động SUY NGHĨ nhiều người.

Mối tình 10 năm

Mối tình 10 năm Tôi nhớ ngày đầu tiên, chồng cô thợ may đến nhà tôi giao áo, đằng sau là một chồng báo CGVDT. Ông cho biết tờ báo tồn tại 30 năm rồi (thời điểm 2005) và tặng tôi một quyển.

Công giáo-Dân tộc và tôi

Công giáo-Dân tộc và tôi Mới đó mà đã mấy năm tôi làm cộng tác viên (CTV) của tuần báo Công giáo và Dân tộc (CGvDT), nhìn lại ngổn ngang cảm xúc. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì đấy chính là cái duyên, còn theo bên Công giáo, thực sự là thánh ý Chúa.

Nhớ về đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Nhớ về đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận Dịp Quốc Khánh, tôi nghĩ tới những gì tôi đã lãnh nhận và những gì tôi đã cho đi. Tôi thấy tôi đã cho đi quá ít, nhưng đã lãnh nhận rất nhiều.
Đối với tôi, những lãnh nhận, mà tôi phải biết ơn nhiều nhất, sẽ là những lãnh nhận về mặt tinh thần và mặt đạo đức.