con nhỏ
Áp lực của gia đình trẻ

Áp lực của gia đình trẻ

Thật khó để khái quát hết về những khó khăn trong gia đình trẻ ở Việt Nam thời hiện đại, nhưng chắc chắn với sự phát triển của cuộc sống, những thách đố này đòi hỏi người trẻ cần phải bình tĩnh ứng phó.

Khi chữ lễ được nắn nót từ gia đình

Khi chữ lễ được nắn nót từ gia đình Thói quen lễ phép của con trẻ không chỉ hình thành từ những bài giảng của thầy cô ở trường lớp, mà còn được gieo rắc nơi gia đình, bắt đầu bằng những điều giản dị nhất.