cồn phước
Lễ giỗ trên quê hương Cồn Phước

Lễ giỗ trên quê hương Cồn Phước

Sáng ngày 12.3.2017, Đức cha GP Long Xuyên Giuse Trần Xuân Tiếu đã chủ sự thánh lễ giỗ lần thứ 71 của cha P.X Trương Bửu Diệp tại giáo xứ Cồn Phước - GP Long Xuyên, mảnh đất nơi cha được sinh ra và lớn lên thủa thiếu thời.