con sâu
Lá thư ngỏ gửi anh Mátthêu

Lá thư ngỏ gửi anh Mátthêu

Anh Mátthêu ơi, em đang ngồi dưới ánh trăng mờ, để ngẫm nghĩ sự đời. Em nghĩ về cuộc đời “ba chìm bảy nổi” của em. Em nghĩ về cuộc đời “chín lênh đênh” của anh.