công nghiệp
Tỉnh táo chọn lựa công nghệ

Tỉnh táo chọn lựa công nghệ

Đã có địa phương nói không với những công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm. Thiết nghĩ đó là một tiền lệ tốt. Chúng ta đã phải trả giá đắt từ bài học cá chết tại miền Trung vừa rồi

Hội nhập quốc tế

Hội nhập quốc tế Đây là một đề tài nóng hổi, gần đây và sau này. Năm nay thay vì nói về tình hình kinh tế năm ngoái - của quá khứ - xin mời độc giả đi vào một đề tài mới -của tương lai - một cách ngắn gọn.