Xin đừng sa thải và bỏ rơi con

Xin đừng sa thải và bỏ rơi con Từ xa xưa, thánh vương Đavít đã để lại trong Kinh Thánh rất nhiều lời cầu nguyện. Lời cầu nào của Ngài cũng đều tha thiết. Đọc lên, đôi khi tôi nghe như tiếng nức nở hòa trong nước mắt.

Cứu khổ trong đời sống đức tin

Cứu khổ trong đời sống đức tin Chúa Giêsu được gọi là Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Độ, Đấng cứu đời. Riêng tôi, nhiều khi tôi gọi Người là Đấng cứu khổ. Bởi vì tôi thấy mình quá đau khổ, giữa cuộc đời như biển khổ đau, rất cần được Chúa thương giải cứu.