Giáo hội mà tôi mong đợi (P13)

Giáo hội mà tôi mong đợi (P13) Ở bệnh viện São Francisco, tất cả ai cũng thấy được cảnh ôm và hôn thật đầm ấm giữa Đức Thánh Cha và những người nghiện. Ngài đã thốt lên : “Ôm hôn nhau đi, ôm hôn nhau đi. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu học biết ôm hôn người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn theo gương của thánh Phanxicô”