Hãy là của lễ âm thầm

Hãy là của lễ  âm thầm “...Là của lễ âm thầm, theo kinh nghiệm của tôi, không chỉ là sự từ bỏ mình, và những phấn đấu hy sinh đi vào đường hẹp, mà còn là biết yêu thương người khác như Chúa yêu thương....”

Khế ước Nước Trời

Khế ước Nước Trời Sống quảng đại là nét đẹp của người Kitô hữu. Sống quảng đại còn là cách để cổ võ nền văn minh tình thương và bênh vực sự sống, nền văn minh bình đẳng và không loại trừ.

Vinh quang của Thiên Chúa

Vinh quang của Thiên Chúa Lời đó cho thấy : Vinh hiển của Chúa Giêsu là sự Người vâng phục thánh ý Chúa Cha, hiến mình làm của lễ đền tội cho nhân loại. Cũng chính tình yêu hy sinh của Người như của lễ sẽ làm cho Chúa Cha được vinh quang.

Niềm vui tin mừng

Niềm vui tin mừng Hình ảnh Chúa Giêsu hạ mình xuống trong thân phận hài nhi bé mọn, yếu đuối, khó nghèo, nằm trong máng cỏ. Người hạ mình xuống, để được vui ở với nhân loại, nhất là được vui chia sẻ thân phận những người nghèo khổ.

Đời tôi như của lễ

Đời tôi như của lễ Như vậy, tình yêu là con đường tuyệt hảo hơn hết. Tình yêu là ân huệ hoàn hảo hơn hết.
Thánh Gioan Thánh Giá nói: “Hành động nhỏ bé nhất mà do tình yêu tinh tuyền sẽ có lợi ích hơn tất cả các công trình khác hợp lại với nhau” (Ca thiêng thánh Gioan Thánh Giá).