cuộc đời mục tử
Sứ vụ không thể khước từ

Sứ vụ không thể khước từ

Trong cuộc đời mục tử 58 năm linh mục, 40 năm giám mục, ngài từng phục vụ các họ đạo Đức Hòa - Long An (1938-1942), giáo sư chủng viện Giuse (1942-1948), Cầu Đất - Đà Lạt (1948-1955), Giám mục giáo phận Cần Thơ (1955-1960) và Tổng Giáo phận Sài Gòn – nay là TPHCM (1960-1995).