cuộc gặp gỡ
Sau một cuộc gặp gỡ

Sau một cuộc gặp gỡ

Những hồi chuông binh boong vang vọng vào những dịp lễ lớn làm biết bao con tim rạo rực. Đó là tiếng Chúa thôi thúc qui tụ đoàn con hiếu thảo và nhắc nhở những con chiên lạc bầy. Có biết bao tâm hồn xa Chúa, quên Chúa, bỏ Chúa lâu năm, bỗng giật mình trở về vì tiếng gọi mầu nhiệm ấy.

Một hình ảnh giúp tôi khám phá

Một hình ảnh giúp tôi khám phá Thời nay cũng vậy. Sự cạnh tranh giữa các gốc có những văn hóa và quyền lợi riêng trong Hội Thánh Việt Nam cũng rất đáng kể. Sự cạnh tranh đó được thực hiện dưới nhiều hình thức, từ tinh vi đến trắng trợn, gây nên chia rẽ. Thế mà có nơi lại được coi như đáng khen. Như vậy, lời Chúa Giêsu cầu xin với Chúa Cha trong bữa Tiệc Ly xưa: “Xin Cha cho họ được nên một như chúng ta là một” (Ga 17,22), đã trở nên xa vời.