dân chúng
Từ trên Thánh Giá nhìn xuống Chúa Giêsu thấy những ai? (P8)

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống Chúa Giêsu thấy những ai? (P8)

Họ là những người thấy Chúa Giêsu vác thập giá đi trên những con đường Giêrusalem dẫn đến pháp trường, và những người tập trung trên đồi Canvê để xem Chúa Giêsu bị đóng đinh.

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P13)

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P13) Điều gì đang xảy ra vậy ? Từ sáng sớm Chúa Nhật hôm nay, một sự sốt sắng lạ lùng tràn ngập thành phố Lộ Đức, một hiện tượng chưa bao giờ thấy kể từ khi có Đền Thánh vào mấy năm trước, và cũng kể từ lúc những chuyến xe hỏa đầu tiên dừng lại tại thành phố vào năm 1866.

Tình huynh đệ đại đồng, con đường của tương lai

Tình huynh đệ đại đồng, con đường của tương lai Làm sao sống đức tin trong bầu khí bạo lực và sợ hãi ngày nay? Một tuần sau các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris và Saint-Denis, Tu viện trưởng cộng đoàn đại kết Taizé - thầy Alois - đã trả lời phỏng vấn của báo La Croix.