Thánh Phêrô là anh hay em của thánh Anrê

Thánh Phêrô là anh hay em của thánh Anrê Từ trước tới giờ, tôi vẫn coi Thánh Phêrô là anh của Thánh Anrê. Còn từ nay trở đi, miệng tôi cứ đọc rằng “Thánh Phêrô là em của Thánh Anrê”. Nhưng lòng trí của tôi thì Thánh Phêrô vẫn là anh.

Đức Giáo hoàng Piô XII và nỗ lực cứu sống người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến

Đức Giáo hoàng Piô XII và nỗ lực cứu sống người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến Cuối tháng 5.2015, một Đại hội đã được tổ chức tại Roma về đề tài “Tòa Thánh, người tị nạn và các tù binh chiến tranh, hoạt động của Đức Giáo hoàng Pacceli”. Đại hội cũng đề cập đến phần đóng góp của Đài Phát thanh Vatican trong việc tìm kiếm tù binh chiến tranh.