đấng cứu chuộc
Tuần Thánh của tôi

Tuần Thánh của tôi

Tuần Thánh là thời gian sôi động bởi nhiều sinh hoạt đạo đức. Có những sinh hoạt do luật Phụng vụ của toàn Giáo Hội. Có những sinh hoạt do thói quen truyền thống của từng cộng đoàn, của mỗi địa phương. Chúng ta tham dự những sinh hoạt đó với lòng sốt sắng.

Ðấng cứu chuộc

Ðấng cứu chuộc Theo Cựu Ước, chỉ có Thiên Chúa là Ðấng Cứu Chuộc (x. Is 54, 5-8). Tân Ước cũng khẳng định như thế, nhưng còn nhấn mạnh thêm: Thiên Chúa cứu chuộc toàn vũ trụ và nhân loại, qua cuộc đời, sứ mệnh, Cuộc Khổ Nạn và Sự Phục Sinh của Ðức Kitô (x. Mt 20,28; 1Tm 2,6; Eph 1,7-10).