Đấng Messia
Chúa đang ở rất gần chúng ta

Chúa đang ở rất gần chúng ta

Hôm nay là “Chúa nhật Hồng”, Chúa nhật của vui tươi, của niềm hy vọng, được thể hiện từ màu của cây nến trên bàn thờ tới chiếc áo lễ chủ tế đang mặc, đánh dấu một nửa chặng đường chuẩn bị đón Đấng Messia, cho nên cũng mang tên tương tự “Gaudete” - Mừng vui lên.

Messia, Chủ thuyết

Messia, Chủ thuyết Thuật ngữ Chủ thuyết Messia chỉ các phong trào bắt đầu từ thế kỷ thứ I TCN, như các phái Sadducaeo, Pharisaeo, Nhiệt Thành và Qumran. Chủ thuyết này bắt nguồn từ niềm trông đợi Đấng Messia của Israel.

Tôi thấy tin mừng

Tôi thấy tin mừng Tôi như trong cảnh mất mát. Nhưng chính trong cảnh tang thương đó, tôi đã xác tín được Tin Mừng. Tôi nói với Chúa như ông Gióp xưa : “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại. Nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến” (G 42,5).