Vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội theo Giáo lý Cao Đài

Vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội theo Giáo lý Cao Đài Đầu thế kỷ thứ 20, nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, gọi tắt là đạo Cao Đài, được chính Đức Chí Tôn Thượng Đế giáng trần khai mở trên mảnh đất Việt Nam. Giáo lý Cao Đài đã minh định vai trò của một nền tôn giáo chơn chánh trong đời sống xã hội nhân sinh.

Người nối nhịp cầu liên tôn

Người nối nhịp cầu liên tôn Những năm gần đây, mối quan hệ giữa các tôn giáo trên địa bàn TPHCM rất thân tình với những cuộc gặp gỡ, đối thoại và cùng chung tay trong nhiều lãnh vực bác ái nhằm giúp đỡ người khó khăn và xây dựng xã hội ngày một phát triển