đầu bếp Lidia Bastianich
Nữ đầu bếp từng nấu đãi hai vị Giáo Hoàng

Nữ đầu bếp từng nấu đãi hai vị Giáo Hoàng

Nếu được yêu cầu nấu ăn cho Đức Giáo Hoàng, bạn sẽ chọn món gì? Đó thực sự là câu hỏi hóc búa đối với đầu bếp Lidia Bastianich vào năm 2008, và sau đó là năm 2015, thời điểm Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô tông du Mỹ.