Ðầu Xuân cầu may

Ðầu Xuân cầu may Ngày Vía Thần Tài vào 10 tháng Giêng vừa rồi, các tiệm vàng ở phố Trần Nhân Tông Hà Nội đông nghịt.