đền thờ thánh Phêrô
Những bảo tàng viện Vatican (P3)

Những bảo tàng viện Vatican (P3)

Họa sĩ Raffaello thuộc dinh ĐGH Niccolò 5. Raffaello vẽ đẹp đến nỗi ĐGH ra lệnh hủy bỏ các bức vẽ có trước và để ông vẽ lại tất cả. Raffaello vẽ 2 phòng là Stanza della Segnatura (1509-1511) và Stanza d’Eliodoro.