đền thờ thánh phêrô
Cửa Thánh

Cửa Thánh

Truyền thống mở Cửa Thánh có lẽ phát xuất từ thời Đức Giáo hoàng Máctinô V, người đã sử dụng một Cửa Thánh giống hệt như Cửa Thánh ngày nay trong Năm Thánh 1423 tại Vương cung thánh đường Lateranô, tức nhà thờ Chánh tòa của Giám mục Rôma.

Cung hiến Đền thờ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ

Cung hiến Đền thờ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ Cung hiến Đền thờ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ

Lịch trình các buổi cử hành Năm Lòng Chúa Thương Xót

Lịch trình các buổi cử hành Năm Lòng Chúa Thương Xót Sáng 30.7.2015, Tòa Thánh đã công bố lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.